Konferansier

Louise Helliksen - CEO Transform IT AS

Louise Helliksen har nærmere 15 år i IT bransjen og med erfaring som forretningsutvikler og strategisk rådgivning, ulike lederroller og innovasjonsdirektør tok hun steget ut som tech-gründer høsten 2018. Hun er brennende opptatt å av finne nye mater å skape verdi med teknologi for selskaper igjennom Transform IT og som Tech-gründer, hun leder i tillegg nettverket XR Norge og er styreleder i ODA Midt-Norge.


Foredragsholdere

David G. W. Birch - forfatter og analytiker innen digital finans

David G.W Birch is an author, advisor and commentator on digital financial services. He is Global Ambassador for Consult Hyperion (the secure electronic transactions consultancy that he helped to found), Technology Fellow at the Centre for the Study of Financial Innovation (the London-based think tank) and a Visiting Professor at the University of Surrey Business School.

He is an internationally-recognised thought leader in digital identity and digital money; was named one of the global top 15 favourite sources of business information by Wired magazine and one of the top ten most influential voices in banking by Financial Brand; created one of the top 25 “must read” financial IT blogs; was found by PR Daily to be one of the top ten Twitter accounts followed by innovators, along with Bill Gates and Richard Branson, rated Europe’s most influential commentator on emerging payments by Total Payments and was recently awarded “Contributor of the Year” by the Emerging Payments Association.


Brynjel Johnsen - Fagsjef i Bits AS

Brynjel Johnsen er økonom med utdanning fra England og Danmark. Han har 15 års erfaring fra Nets Norge Infrastruktur AS og har blant annet hatt ansvar for felles operasjonell infrastruktur for BankID. Han jobber idag som Fagsjef i Bits AS og har de siste to årene hatt PSD2 som sitt primære fagområde. Brynjel hatt ansvar for å følge opp PSD2-implementeringen i den norske finansnæringen, og har også hatt ansvar for et prosjekt og flere arbeidsgrupper for å evaluere konsekvensene av PSD2 for næringen. Gjennom arbeidet i Bits har han også representert den norske finansnæringen i Berlin Group sitt initiativ for å utarbeide en felles PSD2 API-standard – en standard som ser ut til å bli den den mest utbredte PSD2 API-standarden i Europa.


Lasse Meholm - Daglig leder i Finansit AS

Lasse Meholm har arbeidet i finans- og verdi-papirmarkedet siden 1986. Med bakgrunn både fra IT og finans arbeidet han 4 år i PwC, før han startet selskapet Tazett som ble markedsleder i Norge med datasystemer for finansielle investorer, banker og fondsselskaper. Mer enn 50 % av omsetningen i Tazett ble eksportert til finansmarkedet utenfor Norge.

Han solgte Tazett i 2000 og startet FinanceCube i 2002, som i 2006 fikk kreativitetsprisen av den Norske Dataforeningen for en innovativ sky-basert tjeneste for finansielle rådgivere og «private banking», den første i Europa, med kunder i seks land. FinanceCube ble solgt i 2012, og Lasse har siden 2013 arbeidet i bank, først som konsulent, så som ansatt med strategi for IT, digital banking, Blockchain og fintech-selskaper i Nordea. Fra mars 2017 som forretningspartner for digitalisering i DNB, med spesielt fokus på sparing, investering og pensjon, og fra januar 2018 ansvarlig for Blockchain og DLT strategien til DNB.

Lasse har skrevet den mye omtalte boken Penger fra huleboer til robot som utkom på Hegnar Media mars 2017. Våren 2018 kom Kryptovaluta, bitcoin, ICOer og Blockchain, og august 2018 kom boken Investeringsguiden. Lasse Meholm har i 2016 til 2018 holdt mer enn 50 foredrag på seminarer både i Norge og utlandet om Blockchain og kryptovaluta.


Olav Johannessen - Seksjonssjef i Finanstilsynet

Olav Johannessen leder Finanstilsynets seksjonen for tilsyn med IT og betalingstjenester. Olav har vært i tilsynet siden oktober 2013, og har i alle årene fulgt PSD 2 arbeidet tett, blant annet gjennom EBA (det europeisk banktilsynet) sitt arbeid med retningslinjer og regulatoriske tekniske standarder. Han har tidligere nær 30 års mangeartet erfaring fra bank og finans, bl.a innen både betalingsformidling, IT og regnskap. Olav er utdannet økonom ved Handelsakademiet.


Daniel Döderlein - CEO og gründer i AUKA

With more than 20 years of entrepreneurial experience, top 200 European fintech influencer Daniel Döderlein is the CEO and founder of award-winning mobile payments company, Auka.

Sitting on the Google cloud advisory board, Daniel was the first to develop mobile payments technology in Scandinavia, the first to launch a mobile payment service in Norway (mCASH) and the first to create and run a regulated financial services platform on the public cloud.

After Norway’s second largest bank, Sparebank 1, acquired mCash for exclusive use in Norway, Daniel started Auka, which in turn has just announced Settle - mobile payments for Europe.


Ulf Bjørnvold - Produktdirektør Visma

Ulf Bjørnvold har bakgrunn med regnskap/rådgivning, økonomistyring og årsoppgjør i ulike roller, blant annet som CFO/Økonomisjef frem til år 2000.

Bjørnvold har bakgrunn i Visma systemet fra 2000 – først innen HRM-området, med utvikling av Norges første nettbaserte reiseregningssystem med integrerte kredittkort-transaksjoner, i samarbeide med American Express/DnB og Visma.

Fra 2010 var Bjørnvold ansvarlig for Vismas Procure-to-pay og Order-to-cash løsninger, som omfatter både Vismas e-faktura tjeneste AutoInvoice og Vismas betalingsformidlingstjeneste AutoPay. Systemene er integrert til Vismas forretningssystemer i alle Vismas markeder. Visma var helt i forkant i implementeringen av ISO20021 – som følge av at AutoPay er en internasjonal løsning – og AutoInvoice støtter også B2C med integrasjon til Vipps og nettbank.

Fra 2014 har Bjørnvold videreført dette arbeidet som Produktdirektør i Visma R&D.


Jan Digranes - Direktør i Finans Norge

Jan Digranes er direktør for prosessområde betalingsformidling, digitalisering og banksikring i Finans Norge. Han er stedfortredende forretningsfører i Bankenes Sikringsfond. Han har jobbet med betalingsformidling og tilhørende felles infrastruktur gjennom en årrekke og deltar blant annet i internasjonalt arbeid på disse områdene gjennom de europeiske bankforeningene. Jan Digranes har deltatt i digitaliseringssamarbeidet mellom offentlig sektor og finansnæringen siden oppstarten i 2016. Han har også en rolle i næringens arbeid med kriminalitetsbekjempelse – som cybercrime og økonomisk kriminalitet. Jan er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Deler av utdannelsen er tatt ved Universitetet i Bergen.


Ivar Line - CEO & Co-Founder My Voice AI

Ivar Line (CEO & Co-Founder My Voice AI) er en norsk entreprenør, til daglig bosatt i Firenze Italia, med nesten 25 års erfaring fra oppstart av teknologiselskaper og vært med på to børsnoteringer innen software og IT. Det siste, My Voice AI, med base i London. Et selskap som arbeider med bruk av stemme for autentisering. Selskapet har inngått samarbeid med DSP Group og arbeider med å legge teknologien på en microchip for bruk i mobil. De har også siste årene arbeidet tett sammen med DnB, Aston Martin, Porsche, Daimler og Universitet i Stuttgart, å teste teknologien hos forskningsavdelingen i Stuttgart. Line har også gitt ut to bøker og har vært aktiv StartUp Weekend, Ungt Entreprenørskap, Katapult Accelerator og er mentor for to norske grundere


Espen Myklebust - Norgessjef i Revolut

Espen Myklebust har en forkjærlighet for fintech og har ståltro på fremtiden til blockchain og kryptovaluta, tidligere medgründer av en start-up, Testr Medical med mål om å ta seg av det globale helseproblemet, diabetes. Espen er nå med i Revolut for å hjelpe med byggingen av verdens første virkelig globale bank, og har blitt med i selskapet med visjonen om å snu den norske banksektoren på hodet.


Christian Løverås - Leder for API-er og integrasjoner i Vipps

Christian Løverås er leder for Vipps eksterne API-er og utviklingsplattform, på tvers av produktene. Han har informatikkbakgrunn, over 25 års erfaring med digitalisering, har tidligere jobbet i DNB som tech lead for Open banking og ansvarlig for akseleratorprogrammet, og før det med programvareutviking og digital transformasjon i mediabransjen. Christian brenner for plattformstrategi og åpen innovasjon.


Lars Erik Fjørtoft - Partner i PwC

Lars Erik Fjørtoft var daglig leder i BSK inntil BSK ble innfusjonert i BITS AS. Han var videre innleid som midlertidig daglig leder ifm etableringen av BITS AS. Han har omfattende erfaring innen cybersecurity, betalingsformidling, IT styring mv. Lars Erik er nå partner i PwC og leder for PwC sine tjenester innen IT Revisjon, Dataanalyse, Cybersikkerhet og IT styring. Han har også ansvar for rådgivning knyttet til digitalisering med særskilt fokus på betaling og regulatoriske krav innen finansnæringen. I foredraget vil Lars Erik tenke litt høyt om hvordan betalinger gjøres i fremtiden - går vi retning av byttehandler og virtuelle valutaer?


Tore Haarberg - Sparebank1, Direktør SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

Tore Haarberg har hatt flere lederstillinger i SpareBank 1, og har siden 2017 hatt ansvar for betalingsområdet i SpareBank 1 Banksamarbeidet. Han har ledet flere strategiske initiativ for SpareBank 1, herunder flere av stor strategisk betydning innenfor betalingsområdet. I perioden 2000 til 2013 var han konserndirektør for Personmarked og viseadministrerende direktør i SpareBank 1 SMN. Før dette arbeidet Haarberg i Arthur Andersen Business Consulting, BN Bank og Fokus Bank (nå Danske Bank i Norge). Tore Haarberg har flere års erfaring fra styrearbeid i ulike selskaper, og er i dag blant annet engasjert i Vipps, Bits, Norsk Gjeldsinformasjon og SpareBank 1 Kredittkort. Tore Haarberg er udannet siviløkonom, og har et fordypningsstudium i finans.

Et konkurransebilde i rask endring, tekniske nyvinninger, endrede betalingsvaner, og regulatoriske endringer innebærer store omveltninger i betalingsmarkedet. Endringstakten er større enn noen gang! Med hyppige og store endringer blir det langt vanskeligere å planlegge på lang sikt. Dette utfordrer vante tenke- og arbeidsmåter i strategiarbeidet. Tore Haarberg gir et innblikk i hvilke grep SpareBank 1-alliansen har tatt for å tilpasse sin tilnærming til strategiarbeidet innenfor betalingsområdet.


Eilin Schjetne - Product Director, Visa

Eilin er nordisk leder for Produkt og Løsninger i Visa. Hun har lang erfaring fra produkt og forretningsutvikling innen betalingstjenester, og har tidligere jobbet i Nets, DNB og SEB Kort. Eilin er brennende opptatt av kundebehov og effektive og sikre betalingsløsninger som skaper den gode kundeopplevelsen. Hun har en Master fra London School of Economics.

Teknologisk fremgang har hatt sterk innflytelse på utvikling av betalingsmetoder. Sømløse brukeropplevelser og usynlige betalinger blitt den nye normen, og innovative betalingstjenester er med på å skape en ny digital realitet. Til tross for at Norden er verdensledende i bruk av digital teknologi, må en ikke glemme å se på det som skjer utenfor - for betalingsinnovasjon har aldri vært mer global.

Visa er med på å drive utviklingen innen betalingsteknologi. I et stadig voksende marked for global handel og betalingstjenester ønsker Visa å skape samarbeidsrelasjoner og være en støttespiller for enklere, sikrere, og globale løsninger. Vi vil i dette innlegget dele med dere noen av våre observasjoner og refleksjoner rundt fremtidens betalingsteknologi.


Brian Roeten - CEO CopSonic

Brian Roeten has been working with Emmanuel Ruiz, the CEO & Founder of CopSonic for over 16 years. When the start-up was launched in September 2013, Brian joined the CopSonic adventure to promote ultrasonic communication. Through his experience in managing key accounts and management. Brian currently develops the international business strategy over the numerous use cases empowered by the patented technology.

“CopSonic provides a new technology allowing nearfield communication over ultrasounds, focusing on digital security related services such as strong authentication and mobile payments.”


Caroline Barnekow - forretningsutviklinger digitale betalinger i Mastercard

Caroline Barnekow arbeider med forretningsutvikling innen digitale betalinger i Mastercard, og er basert i Stockholm med ansvar for Norden- og Baltikum. Siste fem år har hun vært en del av Mastercard sin digitale innovasjon- og utvikling i regionen, og tilrettelegger for at partnerbanker kan lansere mobile betalingsløsninger som Apple Pay, Google Pay, Fitbit and Garmin, samtidig med tokenisering av transaksjoner for bruk ved netthandel.

Caroline er også involvert i Mastercard sitt regionale program for “Fintech startups - Lighthouse development program”, med fokus på å finne ny innovasjon gjennom samarbeide med “startups” i Norden- og Baltikum. Caroline har 10 år+ med erfaring fra kortbetalinger i kombinasjon med utvikling av e-handels plattformer.


Inge Kjønnøy - Adm dir, Mastercard Norge

Inge Kjønnøy er leder for Mastercard i Norge. Han åpnet Mastercard sitt lokale kontor her i 2015.

Inge har over 25 år med bakgrunn fra betalingsområdet og har tidligere arbeidet for DNB og American Express. Han kom til Mastercard fra stillingen som Adm dir for American Express Company AS i 2015, og har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI.


Kim Hyldig - Business Development Director for Worldline, Nordics.

Kim Hyldig has been working with challenges of Nordic payment business the last 11 years. Before joining Worldline he has held various positions in the IT industry. Supporting large companies like IBM, Computer Associates and Nets in developing their business.

Worldline is the leading European payment service provider. In 2017 Worldline invested more than 100 m€, close to 7% of our revenue in innovation targeted only on developing new payment solution technologies.

Kim has since 2015 been assigned the task to establish Worldline in the Nordic region. Worldline has in the period grown the presence assisted by large strategic projects and M&As.


Tom Staavi - Informasjonsdirektør Finans Norge

Tom Staavi er Informasjonsdirektør i Finans Norge. Mangeårig redaktør i Dine Penger og kommentator i VG.


Georg Olav Ramstad -

Georg Olav Ramstad er ansvarlig for salg av Open Banking tjenester i Nets. Tidligere har han jobbet i Telenor, EVRY og PwC. Georg har bred erfaring fra finans, telecom og mediebransjen, blant annet gjennom styreverv i ulike internett og medieselskaper. I Nets har Georg, siden han begynte i 2016, vært sterkt involvert i arbeidet med løsninger knyttet til PSD2 og Open Banking. Georg er utdannet økonom fra Handelshøyskolen BI og University of Stirling, med videreutdanning fra INSEAD, LBS og Harvard.Tom Mygland - Head of Business Development, Distribution Innovation AS

Tom Mygland har ansvaret for forretningsutvikling i DI. Han var sentral i oppbyggingen av "frokost på døra tjenesten" Morgenlevering.no som nå opplever kraftig vekst. Han jobber daglig med å bygge forbrukervennlige leveringstjenester med fokus på å ta i bruk teknologi for å fjerne friksjon for forbruker.


Kristian Bjørseth - Leder Betaling & ID ved Coop Norge

Flasket opp fra BBS/Nets systemet tok Kristian Bjørseth steget ut og har gjennom ulike lederroller i de siste 10 årene, i selskaper som EVRY og Sparebank1, opparbeidet seg bred erfaring innen IT forretningsutvikling, salg og betalingsformidling. I dag jobber han i Coop i Norge som leder for betaling og ID, og med erfaring fra alle sider av bordet brenner han for å sette kunden først gjennom hverdagsteknologi og forenkling


Ronny Aspen - Sale Manager hos EVRY

Ronny Aspen har jobbet i over 20 år i krysslinjen mellom bank og IT. Han har mye av sin erfaring fra salg og ledelse i de ulike bedriftene han har jobbet i. Han jobber i dag som salgssjef hos EVRY Card Services i Mo i Rana. Kontaktløs betalings teknologi er her og trenger ikke være dyr eller komplisert. Det er mye å hente på å utnytte allerede eksisterende betalingsløsninger og teknologi. Det enkle er ofte det beste.


Sami Karhunen - Innovation Lead OP Lab, OP Financial Group

Sami Karhunen is an innovation dude and evangelist of future payments and retail ecosystems. Sami works at OP Lab. OP Lab is part of OP Financial Group.