BetFor Short 720p.gif

BETALINGSFORMIDLING
2019

ALLTID AKTUELL og Best på NETTVERKING
5 - 6 mars 2019 - trondheim / Royal Garden

Påmelding: Gå hit

 

foredragsholdere 2019

Følgende foredragsholdere har bekreftet sin tilstedeværelse i 2019

 
 

Komiteen for Betalingsformidling har gleden av å invitere til konferanse for 34. gang. Vi ønsker fortsatt å være den viktigste møteplassen i Norge for fagmiljøer innen bank og finans, leverandører og brukere av betalingsløsninger. Konferansen skal også dekke et bredt faglig område utover betalingsformidling og tar blant annet for seg overordrene rammebetingelser, markedsituasjoner, trender både nasjonalt og internasjonalt, nye produkter og tjenester, utvikling, kundens krav til løsninger og kostnadsbilde for aktørene.

Hovedtema for 2019 konferansen er:

  • PSD2 Status. Hvor langt har vi kommet i å implementere dette direktivet?

  • PSD2 Nye forretningsområder.

  • Veien videre for mobilbetaling

  • Cryptovalutta og virtuelle penger

Gjennom flere foredrag settes det fokus på temaer som vil være av interesse for alle som arbeider med og har ansvaret for betalingsformidling både hos Retail bransjen, brukere og leverandører av betalingstjenester.

Med vennlig hilsen
Komiteen for Betalingsformidling

Programkomité 2018