BetFor Short 720p.gif

BETALINGSFORMIDLING
2019

ALLTID AKTUELL og Best på NETTVERKING
mars 2019 - trondheim / Royal Garden

 

foredragsholdere 2018

Nedenfor finner du en oversikt over foredragsholderne som har samtykket til å publisere foredrag, trykk på bildene for å åpne foredrag .PDF format. 

 
 

Komiteen for Betalingsformidling har gleden av å invitere til konferanse for 34. gang. Vi ønsker fortsatt å være den viktigste møteplassen i Norge for fagmiljøer innen bank og finans, leverandører og brukere av betalingsløsninger. Konferansen skal også dekke et bredt faglig område utover betalingsformidling og tar blant annet for seg overordrene rammebetingelser, markedsituasjoner, trender både nasjonalt og internasjonalt, nye produkter og tjenester, utvikling, kundens krav til løsninger og kostnadsbilde for aktørene.

Gjennom flere foredrag settes det fokus på temaer som vil være av interesse for alle som arbeider med og har ansvaret for betalingsformidling både hos Retail bransjen, brukere og leverandører av betalingstjenester.

Med vennlig hilsen
Komiteen for Betalingsformidling

Programkomité 2018