BetFor Short 720p.gif
 

BETALINGSFORMIDLING
2018

ALLTID AKTUELL og Best på NETTVERKING
Tirsdag 6. - Onsdag 7. mars 2018 - trondheim / Royal Garden

 

Fullstendig program for 2018 publiseres snart! Silvija Sernes og David G.W. Birch er noen av foredragsholderne du vil se og høre under årets arrangement, vi gleder oss.

 
 

Komiteen for Betalingsformidling har gleden av å invitere til konferanse for 34. gang. Vi ønsker fortsatt å være den viktigste møteplassen i Norge for fagmiljøer innen bank og finans, leverandører og brukere av betalingsløsninger. Konferansen skal også dekke et bredt faglig område utover betalingsformidling og tar blant annet for seg overordrene rammebetingelser, markedsituasjoner, trender både nasjonalt og internasjonalt, nye produkter og tjenester, utvikling, kundens krav til løsninger og kostnadsbilde for aktørene.

Gjennom flere foredrag settes det fokus på temaer som vil være av interesse for alle som arbeider med og har ansvaret for betalingsformidling både hos Retail bransjen, brukere og leverandører av betalingstjenester.

Med vennlig hilsen
Komiteen for Betalingsformidling

Programkomité 2018